Fronta Bolig gjør endringer i salgs og markedsapparatet

 

For å være mer proaktive i markedet, har Fronta Bolig valgt å sette ut salgs og markedsapparatet til Aktiv Sunnhordland AS

Selskapet er det einaste lokaleigde meklarselskapet i regionen. Hovudmarknaden for selskapet er kommunane i Sunnhordland. Privatkundar og bedrifter er i målgruppa til selskapet. Målet til Aktiv Sunnhordland AS er å vera blant dei meklarføretaka i regionen som har høgast omsetnad.
Selskapet ynskjer å markera seg som det beste eigedomsmeklarselskapet ved sal av nye bustadprosjekt. Hos Aktiv Sunnhordland AS skal kundane finna det beste utvalet av nye prosjekt og møta dei meklarane som skal ha dei mest nøgde kundane.
Fronta Bolig AS er det første selskapet som signerte rammeavtale med Aktiv Sunnhordland AS, og det er Aktiv Sunnhordland er stolte av å ha dei som vår største kunde!

Samarbeide med Fronta og Aktiv Sunnhordland AS
Fronta er ein av, om ikkje den mest kjende utbyggaren i regionen vår og er kjend for sine mange byggeprosjekt av ulik storleik.
For framtida så er det mange spanande prosjekt på planleggingsstadiet og Aktiv Sunnhordland AS ser fram til å få kunna bidra med utviklinga, marknadsføringa og salet av desse.

Samarbeid med Tysnes Sparebank og Aktiv Sunnhordland AS:
Tysnes Sparebank er ein av aksjonærane til Aktiv Sunnhordland AS og er samlokalisert i moderne kontorlandskap på Bytunet i Leirvik sentrum. Banken er i god vekst og aukar marknadsandelene i regionen. Ved å ha bank og meklarar som arbeider tett opp mot Fronta, vil kundane lokalt få eit heilskapleg tilbod. Begge organisasjonane har som motto at ”kunden skal oppleva verdas mest personlege bank og meklar”. Samarbeidet med Fronta gruppen, Aktiv Sunnhordland og Tysnes Sparebank er ein kominasjon som kan gje kundane ein heilt unik oppfølging.
Og alle partar har ei felles interesse, å få dei mest fornøyde kundane


Se også