Halsnøy panorama, leilegheiter

HALSNØY PANORAMA - kun 1 ledig, med fantastisk utsikt og gode planløysingar!

Prosjektet

Halsnøy Panorama er et utbyggingsområde som skal utviklast over fleire byggetrinn.
Leilegheitane som her selges består av to blokker, ein seksmannsbustad og ein firemannsbustad, som alle har lik planløysing med tre soverom, bad, vaskerom stove/kjøken, innvendig og utvendig bod. Det vil være mogleg å ta bort veggen mellom stove og soverom 1 slik at ein får ei stor og flott stove og to soverom.

Godkjent for Husbankfinansiering

*Bukostnad under 3.000,- for sameige og lån* (Opptil 8 års avdragsfrihet).

For tre års fastrente: Netto utgift pr. mnd.: 2.292,- under forutsetning ved Husbankfinansiering på 1. etasje!

For meir informasjon: https://www.husbanken.no/

"Førstemann til mølla!"
Å kjøpe ein heilt ny bustad har mange fordeler. Nye bustader har fastpris , det betyr at den første som gir bod til meklar på den fastsette prisen får kjøpe bustaden. Det er og lågare dokumentavgift på nye bustader. Dokumentavgifta er 2,5% av tomteverdien, medan det på brukte bustader er 2,5% av kjøpesummen. I tillegg er det 5 års garanti og seljar kjem på synfaring etter 1 år.

Leilegheitane inneheld:
entré/gang,
open stove- og kjøkkenløysing,
bad,
vaskerom,
2 eller 3 soverom
utebod på ca. 5 kvm.

Entré og gang
Det fyrste som møter deg er ein stor og romsleg entré/gang med tilkomst til alle romma i leilegheita. Mellom soverommet og badet er det ein gang.

Open stove- og kjøkkenløysing
I enden av gangen ligger stova og kjøkkenet. Leilegheitene har ei open stove- og kjøkkenløysing, med tydeleg romdeling.

Kjøkkenet er levert med ein stilfull ventilator, resten av kvitevarene må ein kjøpe utanom.

Stova er romsleg og lett å møblere. Det er store vindauge som gir godt med naturleg lys inn i leilegheita. Frå stova er det utgang til terrasse. Fantastisk utsikt. Deler av rekkverket på balkongane er i glas, noko som gjer at rekkverket ikkje hindrar for mykje av utsikta frå stova. Heile fronten av rekkverket på terrassen i 2. etg. I glass.

Badet
Stort bad med moderne fargeval og innreiing. Det er varmekablar i golvet, vegghengt toalett, fliser på golvet og baderomsinnreiing frå Husnes Røyr.

Vaskerom/Tekniskrom
Vegg-i-vegg med badet ligger vaskerom/Tekniskerom. Her er det tilgang til balansert ventilasjon-systemet, vatnfordelerskap og varmtvannsbereder. Det er opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Hovudsoverommet
Stort hovudsoverom med god plass til dobbeltseng, garderobeskap og nattbord. Det følger med 2 garderobeskap på 1 meter kvar i handelen. Frå hovudsoverommet er det fantastisk utsikt!

Soverom 2
Soverom to er av god storleik, og har plass til seng, nattbord og er levert med garderobeskap. Bruksmulighetene er fleire, og ein kan mellomanna bruke dei som eigne soverom, gjesterom, kontor, hobbyrom eller eigen walk-in garderobe. Det leveres 1 meter garderobeskap pr. sengeplass.

Soverom 3
Soverom tre er av god storleik, og har plass til seng, nattbord og er levert med garderobeskap. Bruksmulighetene er fleire, og ein kan mellomanna bruke dei som eigne soverom, gjesterom, kontor, hobbyrom eller eigen walk-in garderobe. Det leveres 1 meter garderobeskap pr. sengeplass.

Kort oppsummert
- Nytt
- Open stove- og kjøkkenløysing
- Lav dokumentavgift
- Lite innsyn og flott utsikt
- Fastpris og ingen bodrunde!

Forventa framdrift

Oppføring av 6-mannsboligen startar i februar 2018. Det er forventa at bustaden vil verta ferdigstillt i løpet av tredje kvartal 2018.

Beliggenheit

Flotte leilegheiter med fantastiske solforhold, utsikt og sentral plassering!

Utsikta er unik, og ein kan mellom anna sjå utover Sæbøvik og Halsnøy, mot Huglo, Stord og Fjellberg!

Gangavstand til butikk, sjø og servicetilbod. Tomtene ligg nær sentrum av Sæbøvik, på Halsnøy. Det er ca. 1 km. ned til Spar og sentrum av Sæbøvik. Sæbøvik sentrum har eit godt utval av butikker og servicetilbod.

Næraste barneskule er Halsnøy barneskule (ca. 4,2 km ) og næraste ungdomsskule er Øyatun (ca. 1,1 km.)

Halsnøy er ei av øyene i Kvinnherad kommune. Det er vegforbindelse til Husnes via undersjøisk tunnell til Sunde på fastlandet. Det er fergeforbindelse frå Ranavik til Skjersholmane på Stord.

Det er ca. 11 km. inn til Husnes sentrum. Her har ein mellom anna Husnes Storsenter med et stort utval innanfor butikkar, serveringsstader, interiør mm.

Området byr på mange flotte turmoglegheitar, med nærleik til sjø og friluftsområde.

Av kulturelle tilbod kan ein mellom anna nemna Halsnøy kloster og Sunnhordland folkehøgskule.

Adkomst

Frå Sæbøvik sentrum. Følg vegen og ta fyrste avkøyrsel til venstre etter Halsnøytunet sjukeheim. Følg vegen og ta femte avkøyrsel inn til høgre. Feltet er nytt og under arbeid.

Byggemåte og standard

Romskjema frå utbyggar:

Soverom, kjøkken, stue og gang.
*Gipset tak, listefritt mellom tak og vegg.
*Gipsplater alle vegger, sparklet og malt.
*Alle vindu gipsforinger og malt (Listefritt)
*Ytterdør får malt tre foring og list
15x70mm( Standard)
*Det monteres gulvlist i 15x70mm malt slett
(Standard)
*Det monteres dør list i 15x70mm malt slett
(Standard)
*Det monteres innerdører i typen Sletten
(Standard)
*Det monteres Børstet stålhandtak på alle
dører
*Parkett i typen Karelia el. tilsv
* Kjøkkeninnredning levert av AUBO,
leveres med ventilator, eks hvitevarer.
*Garderobe 1 mtr skap pr. sengeplass
*Varmekabler: 1etg. Gang/vindfang, bad,
stue&kjøkken. 2 etg. Bad, gang/vindfang.
* Varmepumpe
* Etasjehøyde stue 1. etg: ca. 260 cm,
Etasjehøyde stue 2. etg. Ca. 250 cm.

Utvendig bod
* Isolert og platet med gips på alle vegger +
tak i 1.etg
* Uisolert og synlig elektrisk anlegg i 2.etg.

Ventilasjon
Balansert ventilasjonsanlegg

Bad
* 330x330mm gulvfliser på gulv
* 400x200mm fliser matt på vegger
* Gipset listefritt tak
* 1000mm innredning med speilskap
* 90*90 innfellbare dusjdører
* Vegghengt toalett
* varmekabler

Vaskerom/teknisk
*330x330mm Gulvfliser med sokkellist
*Gipsplater alle vegger, sparklet og malt.
* Rundt ventilasjon kasses inn

Utomhus:
Utomhus området blir levert med minimum
10cm jord isådd plenfrø. Alle eiendommer
ferdigstilles
med innkjøring i asfalt.
Utvendig kledning blir levert grunnet +
mellomstrøk.

Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'10 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Areal

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt/tomteareal

Eiet tomt på ca. 2606,2 kvm som skal eies av sameiet.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Parkering

Felles parkeringsplass for sameiget. Eigen parkeringsplass tilknytt kvar av eigarseksjonane.

Boder

Kvar leilegheit vert levert med 3 m2 innvendig bod og 5 m2 utvendig bod.

Bodene i første etasje er isolerte, medan dette er tilval for bodene i andre etasje.

Utstyr

Varmepunpe vert innstallert i alle leilegheitene.

Internett/TV

Det vil verta innlagt fiber frå Kvinnherad Breiband.

Leilegheitene vil verta klargjort for altibox. Kjøpar må sjølve bestille tv/nett-pakken dei ynskjer.

Ventilasjon

Eigarseksjonane vert levert med balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake inntil 5000,- av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.

Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Priser

Leilegheitane i første etasje kostar 2.790.000,- medan leilegheitene i andre etasje kostar 2.890.000,-.

Stipulerte felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 500,- pr .leilegheit pr. mnd. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer/evt., renovasjon, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader. Forslag til fellesutgifter følger vedlagt i utkast til budsjett. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte.

Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen og er ikke inkludert i felleskostnadene beskrevet ovenfor. Kommunale avgifter stipuleres til:
1 stk abonnement vatn kr 1 645,88 inkl. mva
1 stk. abonnement avløp kr 1 630,13 inkl. mva
1 stk vassmålar leige kr 281,27 inkl. mva

Prisen for vassmålar som er oppgitt er for den målaren som normalt vert nytta.
Det skal betalast forbruksgebyr vatn og avløp etter målt mengde:
Pris pr. kubikk vatn kr 17,75 inkl. mva
Pris pr. kubikk avløp kr 15,99 inkl. mva

Eiendomsskatt

Det gjøres oppmerksom på at det er eiendomsskatt i Kvinnherad kommune. Eiendomsskatten vil utgjøre inntil 4 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

Kommunen har stipulert at eigedomsskatten epr eining vil væra ca. kr. 1.340,- per år.

Oppgjør

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova §47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

Sameiet

Sameiget Heiastølen.

Sameiget ebestår av 4 eigarseksjonar. Kvar seksjon har ideell sameiebrøk på 90/900 del.

Oppretting av sameige/felleskonto til forsikring etc. kr. 3.000,- pr. eining. Pengane skal setjast inn på ein sameigekonto. Dam til kontoen er oppretta skal pengane stå på klientkontoen til Aktin Sunnhordland AS.

For meir informasjon om vedtektene til sameige, ta kontakt med meklar.
Kjøpers rettigheter som medlem i et sameige følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31) og vedtektene.
Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikkje tinglyst pant), i medhald av eierseksjonslovens
§ 25. Sameiget vil bli leia av et styret som velges blant eigarane.
Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameigarane.
Kjøper kan ikkje eiga meir enn 2 seksjonar i et sameige.

Forretningsfører

Forretningsfører: Sameiget sjølve

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Vedtekter

Det er utarbeida egne vedtekter for sameiget som ligger ved salsoppgåva.

Dyrehold

Det står ingenting om dyrehald i sameigets vedtekter

Husordnesreglar skal settas av sameige sjølv.

Utleie

Det ligg ikkje føre nokre offentleg rettslege reglar som er til hinder for utleie av eigedommen.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Pengeheftelser

Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til eierseksjonsloven § 25. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

Eiendommens betegnelse

Gnr. 193 bnr. 126 i Kvinnherad kommune (1224).

Vei/vann/avløp

Leiligheten vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Reguleringsmessige forhold

Eigedomen ligger i området som er regulert til bustadformål i henhold til gjeldande regulerningsplan 1224_20030009 revidert 02.12.2017.

Reguleringsplanen med føresegner fås utlevert i sin heilheit hjå meklar på førespurnad.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Konsesjon/odel

Overdraging av eigarseksjonane er ikkje konsesjonspliktig.

Eigedommen er ikkje belagt med odel.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Forbehold

Det er ingen forbehold.

Øvrige forbehold

Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesieltforbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie utusolgte enheter.

Salg av kontraktsposisjon

Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 20.000,- inkl. mva.

Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

Finansiering

AKTIV Eiendomsmegling har samarbeid med Tysnes Sparebank. Ta kontakt med meklar som vil settja deg i kontakt med lånerådgjevar!

Selge bolig

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.

  • Fantastiske Halsnøy Panorama!
  • Halsnøy Panorama
  • Oversikt over solgte leilegheitar 12/9-18
  • Byggetrinn 1 består av seksmannsbustad, byggetrinn 2 består av ein firmannsbustad
  • Illustrasjon frå andre etasje, avvik frå illustrasjonen kan forekomma.
  • Illustrasjon frå andre etasje dersom ein fjernar veggen mellom stove og soverom 1, avvik frå illustrasjonen kan forekomma.
  • 3D planskisse leilegheit 2