Espelandssjøen

ESPELANDSSJØEN: Seljar spanderer renter og avdrag i to år - kjøp bustad i dag* Ein ny og innflyttingsklar leilegheit

Prosjektet/selskapet/eiendommen

Seljar spanderer renter og avdrag i to år - kjøp bustad i dag*

Vilkår: Ved kjøp av denne utvalgte bustaden spanderer vi lån og avdrag i 2 år på eit standard bustadlån på inntil 85%, egenkapital ca. 15%, renter max 2,2% og 30 års nedbetalingstid.
Kjøper betaler andre kostnader som f.eks. felleskostnader og kommunale avgifter.

Dette tilbodet tar utgangspunkt i at du som kjøper oppfyller krav til ordinært bustadlån. Du som kjøper får då moglegheiten til å bruke pengane til bustadlånet til andre ting som f.eks sparing, oppgradering, møbler etc.

Tilbodet er gjeldande til 01.juli 2020. Ta kontakt med meklar for meir informasjon!Drøymer du om ein ny bustad med nydeleg sjøutsikt, alt på eit plan og god plassering? Ein bustad du kan vera med å påverka, anten du ynskjer tre gode soverom, open stove og kjøkenløysing, romsleg bad og eige vaskerom, eller to soverom, større stove og kjøkenløysing, romsleg bad og eige vaskerom. Ei stor bod vis-a-vis inngangsdøra er praktisk med tanke på ekstra oppbevaring og gir og ei fin innramming rundt bustaden.

ØYJORDSVIK byggetrinn 1 er eit nytt prosjekt med totalt 4 einingar. Leilegheitene har eigen inngang anten på bakkeplan, eller opp eiga trapp.


Godkjent for Husbankfinansiering

*Bukostnad under 3.000,- for sameige og lån* (Opptil 8 års avdragsfrihet).

For tre års fastrente: Netto utgift pr. mnd.: 2.209,- under forutsetning ved Husbankfinansiering på 1. etasje!

For meir informasjon: https://www.husbanken.no/

Leilegheitene inneheld:
Entré og gang
Open stove- og kjøkenløysing
2 eller 3 soverom
Bad med liten gang utanfor
Vaskerom
Utebod på ca. 5 kvm
parkeringsplass i carport

"Førstemann til mølla!"
Å kjøpe ein heilt ny bustad har mange fordeler. Nye bustader har fastpris , det betyr at den første som gir bud til meklar på den fastsette prisen får kjøpe bustaden. Ein får på leilegheiten i tilvalsprosessen for å få akkurat din draumeleilegheit! Det er og lågare dokumentavgift på nye bustader. Dokumentavgifta er 2,5% av tomteverdien, medan det på brukte bustader er 2,5% av kjøpesummen. I tillegg er det 5 års garanti og seljar kjem på synfaring etter 1 år.


Verdt å merka seg:

 • UTSIKTA ! !

 • Nye leilegheiter med god standard !

 • Moglegheit til å gjere tilval

 • 3 eller 2 soverom

 • Gode solforhold,

 • God plassering

 • Søkt om husbankfinansiering på 1. etasje

 • Kort veg til skule og barnehage

 • Fastpris og lavare omkostninger

 • Estimert ferdigstillelse 3. kvartal 2018

 • 5 års garanti iht. bustadoppføringslova

Forventet fremdrift

Forventa ferdistillelse 3Q-2018

Beliggenhet

Prosjektet ligg flott til på Moster med fantastisk plassering med både utsikt mot sjøen og ikkje minst nærleik til sjøen! Området er omtalt som ei perla ved sjøen, og det er ikkje utan grunn!
Området er stadig i utvikling, og det er gangsavstand til næraste butikk.
Moster skule er ca 500 meter frå prosjektet, og næraste barnehage er ca. 400 meter frå prosjektet.

Det er ca. 20 min køyring inn til Bremnes, sentrum på Bømlo. I tillegg er det ca. 14 km til Heiane på Stord. Plasseringa gir lett tilkomst til begge kommunane.

Adkomst

Frå Svortland: Følg hovudvegen mot Moster, og følg deretter Mostravegen. Ta til høgre etter Moster skule, og følg Espelandsjøvegen.

Det vil bli satt opp AKTIV-visningsskilt under fellesvisning.

Byggemåte og standard

Romskjema 4-mannsbustad

Soverom, kjøken, stove og gang.
*Gipset tak, listefritt mellom tak og vegg.
*Gipsplater alle vegger, sparklet og malt.
*Alle vindu gipsforinger og malt (Listefritt)
*Ytterdør får malt tre foring og list
15x70mm( Standard)
*Det monteres gulvlist i 15x70mm malt slett
(Standard)
*Det monteres dør list i 15x70mm malt slett
(Standard)
*Det monteres innerdører i typen Sletten
(Standard)
*Det monteres Børstet stålhandtak på alle
dører
*Parkett i typen Karelia el. tilsv
* Kjøkkeninnredning levert av AUBO,
leveres med ventilator, eks hvitevarer.
*Garderobe 1 mtr skap pr. sengeplass
*Varmekabler: 1etg. Gang/vindfang, bad,
stue&kjøkken. 2 etg. Bad, gang/vindfang.
* Varmepumpe
* Etasjehøyde stue 1. etg: ca. 260 cm,
Etasjehøyde stue 2. etg. Ca. 250 cm.

Bad
* 330x330mm gulvfliser på gulv
* 400x200mm fliser matt på vegger
* Gipset listefritt tak
* 1000mm innredning med speil med lys
* 90*90 innfellbare dusjdører
* Vegghengt toalett
* varmekabler

Vaskerom/teknisk
*330x330mm Gulvfliser med sokkellist
*Gipsplater alle vegger, sparklet og malt.
* Rundt ventilasjon kasses inn

Ventilasjon
Balansert ventilasjonsanlegg

Røyr:
- Innkassing av avløpsrøyr kan forekomme pga. Lyd- og brannkrav

Utvendig bod
- Isolert og plata med gips på alle vegger + tak i 1.etg
- Uisolert og synleg elektrisk anlegg i 2.etg.

Utomhus:
Utomhus området blir levert med minimum
10cm jord isådd plenfrø. Alle eigedomer
ferdigstilles
med innkjøring i asfalt.
Utvendig kledning blir levert grunnet +
mellomstrøk.

Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'10 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Areal

Leilegheitane har eit areal på 90 m².
I tillegg er det ei utvendig bod på 5 m².

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 19.01.18 . Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt/tomteareal

Sjølveigd tomt på ca. 6237 kvm som skal eigast av sameige
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, leikeplassar og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Tomten disponeres av seksjonseigarane iht. seksjonsbegjæring/sameigevedtekter.

Parkering

Ein parkeringsplass i henhold til situasjonsplan

Boder

Innvendig bod på 3 m² og utvendig bod på 5m².

Utstyr

Kvar leilegheit blir levert med 1m garderobeskap pr. sengeplass.

Internett/TV

Det blir lagt opp til fiber.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjennvinning

Tilvalg

Ta kontakt med meklar for å få tilvalslister.
Tilval skjer via utbygger.

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utomhusarealer

Utomhusarealet vil bli opparbeida med asfalt og plen.

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leilegheiten.

Dersom dei utvendige areala ikkje er ferdigstilt ved overtakelse av leilegheita, kan kjøpar holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom anna beløp ikkje er avtalt.
Ev. gjenståande arbeider skal utførast så snart arbeidet praktisk kan utføras av hensyn til årstid. Selgar er forplikta til å ferdigstilla arbeidet og framskaffe ferdigattest innan rimeleg tid og seinast før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selgar innkalla styret til overtakelsesforretning for sameigets fellesarealer.

Priser

Frå kr. 2.790.000,- til kr. 2.890.000,-

Stipulerte felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av kva tenester sameige ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 500 pr. mnd. og skal dekke felles forsikring.

Fyrste innbetaling er på kr. 3.000,- for opprettelse av sameige og startkapital.
Det er opp til sameiegte å bestemma framtidige felleskostnader

I tillegg kan det være aktuelt å ta stilling til om sameige ynskjer følgjande på felles: avsetning til vedlikehald fellesarealer/evt. garasje, a konto fjernvarme, abonnement kabel-tv/internett, forretningsførsel, forsikring bygg (ikkje innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader.

Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leilegheiter ved ferdigstilling.

Det tas forbehold om endringar i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter faktureres direkte frå kommunen og er ikkje inkludert i felleskostnadene beskrevet ovenfor. Kommunale avgifter blir fastsett av kommunen etter ferdigstillelse, og faktureres direkte.

Eiendomsskatt

Det er eigedomsskatt i Bømlo kommune. Skattesatsen er fire promille av omsetnadsverdien for bustader og fritidseigedomer.
Informasjonen på www.bomlo.kommune.no/tenester/bustade-og eigedom/eigedomsskatt vert sist oppdatert 24.02.2017, og meir informasjon kan lesast der.

Ein gjer merksam på at det kan kome endringar i regelverket knytt til eigedomsskatt. Beregninga av eigedomsskatt vil kunne avhenge av om bustaden er primær- eller sekundærbolig.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt meklarføretakets klientkonto innen overtakelse.

Betaling for evt. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom utbygger, og inngår og i oppgjeret.

Sameiet

Fronta bolig AS er ansvarlig for å opprette sameiege.

Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 25. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.

Forretningsfører

Det er opp til sameige å velje.

Velforening

Det er velforening i området. Ta kontakt for meir informasjon.

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Vedtekter

Vedtekter er ikkje oppretta pt.
Så snart dei er tilgjengeleg, vil dei bli tilgjengeleg for intressentar.

Dyrehold

Det er ikkje fastsatt vedtekter eller husordensregler. Det gjer sameige sjølv.

Utleie

Det ligg ikkje føre offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Pengeheftelser

Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til eierseksjonsloven § 25. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

Eiendommens betegnelse

Gnr. 12, bnr. 33 i Bømlo kommune.

Vei/vann/avløp

Kommunalt vatn og avlaup.

Bømlo kommune opplyser at det pr. 11.01.18 er omlag 700 m med privat veg frå fv 542 fram til eigedommen.

Reguleringsmessige forhold

Eigedommen ligger i eit område regulert til bustader, konsentrert småhus. Plan-ID "Reguleringsplan "Espeland-Grindheim", "1219_201106 ".

Det er inne ein søknad om mindre reguleringsendring. Endelig godkjenning er ikkje vedtatt, då det gjenstår ein 3.vekers klagefrist.
For meir informasjon: ta kontakt med meklar

Offentlige forbehold

Kjøpar aksepterer at det kan påhefte servituttar/erklæringar på eigedommen som blir satt krav om av offentleg myndigheit, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehald av fellesområder, og drift og vedlikehald av energi nettverk m.m.

Konsesjon/odel

Det er ikkje konsesjon på eigedommen.
Det er ikkje odel på eigedommen.

Salgsbetingelser

Grunnlaget for kontrakt mellom selger og kjøper er bestemmelsene i bustadoppføringslova - alternativ avhendingslova - alt etter om kjøpet er foretatt i byggetiden eller etter ferdigstillelse.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Grunnlaget for kontrakt mellom selger og kjøper er bestemmelsene i bustadoppføringslova - alternativ avhendingslova - alt etter om kjøpet er foretatt i byggetiden eller etter ferdigstillelse.

Øvrige forbehold

Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesieltforbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie utusolgte enheter.

Salg av kontraktsposisjon

Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 20.000,- inkl. mva.

Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

Finansiering

Aktiv Eiendomsmegling samarbeidar med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenestar. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.

Selge bolig

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpara i prosjektet. Ta kontakt for å avtale tidspunkt for befaring.

 • Velkomen til Espelandssjøen! Bilete frå visningsleilegheit
 • Velkomen til Espelandssjøen 57 A
 • Velkomen til Espelandssjøen 57! Bilete frå visningsleilegheit 57D.
 • Viktig informasjon om trygge visningar. Ta kontakt med meklar om du har spørsmål
 • Leilegheit 57 D: Gang
 • Leilegheit 57 D: Kjøkenet
 • Leilegheit 57 D: Kjøkenet
 • Leilegheit 57 D: Stova/kjøken
 • Leilegheit 57 D: Stova
 • Leilegheit 57 D: Stova
 • Leilegheit 57 D: Stova
 • Leilegheit 57 D: Terrasse
 • Leilegheit 57 D: Utsikt
 • Leilegheit 57 D: Utsikt
 • Leilegheit 57 D: Utsikt
 • Leilegheit 57 D: Bad
 • Leilegheit 57 D: Bad
 • Leilegheit 57 D: Bad
 • Leilegheit 57 D: Utvendig
 • Leilegheit 57 D: Soverom 1
 • Leilegheit 57 D: Soverom 1
 • Leilegheit 57 D: Soverom 2
 • Leilegheit 57 D: Soverom 2
 • Det blir carport for alle leilegheitane i 4-mannsblokka
 • 57 A, 1.etasje
 • 57 C, 2.etasje
 • 57 C, 2. etasje
 • 57 A, 1. etasje
 • Illustrert bilete med fleire bustadblokker.
 • Leilegheitane ligg flott til på Espelandssjøen!