Vestlivegen

Sommerkampanje | Nye leilegheiter med flott utsikt og gode solforhold! Innvilga husbank på leilegheitane opptil 90 m².

Prosjektet/selskapet/eiendommen

SOMMERKAMPANJE:
For dei som signerer kontrakt før 15.08.20 og får innvilga husbankfinansiering så betaler seljar rentene på kjøpars lån i Husbanken i 2 år. Summen vert satt inn på sperra konto, som Husbanken kan trekke frå dei første 2 åra etter overtakelse.

VESTLIO byggetrinn 1 er eit nytt prosjekt med totalt 7 einingar. Prosjektet har estimert ferdistillelse 3.kvartal 2020. VESTLIO er eit prosjekt som skal byggjast ut over fleire byggetrinn.

Vestlio byggetrinn 1
4 av 7 solgt.

Leilegheitane:
- 90 kvm med tre soverom
- 89 kvm med to soverom (2. stk)


Leilegheitane inneheld:
- Gang
- Open stove- og kjøkenløysing
- 2 eller 3 soverom
- Bad
- Vaskerom/bod
- Terrasse
Vestlio passar for deg som ønsker ein enkel og trygg kvardag! Der du bur på eit plan, med alt innanfor leilegheitens 4 vegger. Det blir lift opp til andre etasje, med trapp opp i begge endar på bygget.

Å kjøpe nytt
Det er lite som slår den fantastiske følelsen av å kjøpa ein heilt ny bustad. Her har ingen budd før deg. Lukta. Reine flater. Ein leilegheit der du kan væra med å gjera vala som gjer det til din draumeleilegheit. Leilegheitene i Vestlio held ein høg standard, har reine flater og gjennomgåande lys med god takhøgd og lyse flater.

Velkomen inn
Alle leilegheitene har ein romsleg gang, med tilkomst til alle romma. Det er ei stor utebod på ca. 5 kvm vis-a-vis inngangsdøra, med overbygg, slik at ein kan gå tørrskodd inn i boda. Det er spottar i taket og varmekablar i golvet.

Open stove- og kjøkenløysing
Alle leilegheitene har ei open stove- og kjøkenløysing i enden av leilegheita med utgang til eigen terrasse med usjenert beliggenhet. Terrassane er frå ca. 14 m² på den minste leilegheita til ca. 87 m² på den største. Det blir montert varmepumpe i stova, som gir god varme.

Soverom
Leilegheitene har 2 eller 3 soverom, med god plass til seng og medfølgande garderobeskap. Det følger med eit garderobeskap pr. sengeplass, dvs. 3 garderobeskap ved 2 soverom og 4 garderobeskap ved 3 soverom.

Bad og vaskerom
Bad og vaskerom er av god størrelse. Det er fliser på golvet og baderomsplater på veggane. Badet er innreia med baderomsmøbel med servant (1m) vegghengt toalett, dusjvegger og speil. Det blir lagt opp til vaskemaskin på vaskerommet. I tillegg fungerer vaskerommet som tekniskrom med fordelingsskap til rør-i-rør, ventilasjonsaggregat og varmtvannsbereder.

Verdt å merke seg


  • God plassering

  • Gode solforhold

  • Flott utsikt

  • Alt på eit plan

  • Heis/Løfteplattform til 2.etasje

  • Egen terrasse

  • Husbankfinansiering /li>
  • Kort veg til servicetilbod, fritidsaktiviteter og skule

  • Fastpris og låge omkostningar

  • Estimert ferdigstillelse 3.kvartal 2020

  • 5-års garanti iht. bustadoppføringslova


  Velkomen til Vestlio!

  "Førstemann til mølla!"
  Å kjøpe ein heilt ny bustad har mange fordeler. Nye bustader har fastpris , det betyr at den første som gir bud til meklar på den fastsette prisen får kjøpe bustaden. Det er og lågare dokumentavgift på nye bustader. Dokumentavgifta er 2,5% av tomteverdien, medan det på brukte bustader er 2,5% av kjøpesummen. I tillegg er det 5 års garanti og seljar kjem på synfaring etter ca. 1 år.

  Husbank
  Det er innvilga husbankfinansiering på leilegheitane på 70 m² og 90 m² i fyrste og andre etasje.
  Det blir montert heis/løfteplatform.

  Forventet fremdrift

  Estimert ferdistillelse 3.kvartal 2020

  Beliggenhet

  Vestlio er eit nytt bustadområde på Tyse, med kort avstand til Hystad barneskule og Nordbygdo ungdomsskule. Næraste barnehage er i Tysemarkjo. Plasseringa er sentral, og det er kort veg til nærmaste daglegvarebutikk. Det er gangveg til båe skule og fritidsaktivitetar i nærområdet.

  Området byr på mange fritidstilbod med mellom anna Prestegardskogen, Prestegardskogen idrettsanlegg, golfbane og flotte turmoglegheiter både i området, hystadmarkjo og ved Ådlandsvatnet. Det er kort veg til ridesenteret, enten ein er interessert i ridetilboda eller ynskjer å sjå på hestane.

  Leirvik sentrum er ca. 4 km frå bustaden. Servicetilbodet på Leirvik er stort, og det kan mellom anna nemnast Amfi-senteret med over 35 butikkar, senteret Bytunet, TRIO-bygget og alle dei frittliggande butikkane. Her er noko for ein kvar smak.

  Stord kulturhus er samlingspunktet for kulturlivet på Stord med framsyningar, konsertar og kulturskulen. I tillegg er det tilbod som bibliotek, symjing, kino og petanque-bane mm.

  Adkomst

  Frå E-39: Følg skilt mot Haga, og køyr inn på Vestlivegen. Følg vegen til rundkøyringa og ta 1. avkøyrsel til høgre, og deretter fyrste avkøyrsel til høgre og køyr inn i bustadfeltet. Tomtene ligg rett fram.

  Frå Haga: Køyr på Vestlivegen mot E-39 og ta tredje avkjørsel i rundkøringa til høgre. Følg vegen og ta tredje avkøyrsel til høgre, og deretter fyrste avkøyrsel til høgre og køyr inn i bustadfeltet. Tomtene ligg rett fram.

  Det vil bli satt opp visningsskilt under fellesvisning

  Byggemåte og standard

  Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

  Innvendige overflater opptil 90 kvm:
  Golv:
  Entré, soverom, stove og kjøken: Parkett 3-stavs
  Bad og vaskerom/bod: fliser

  Vegger:
  Entré, soverom, stove og kjøken, bod/vaskerom: Malt gips
  Bad: baderomsplater og malt gips på bod/vaskerom.

  Tak:
  Entré, soverom, stove og kjøken: malt gips listefritt
  Bad og bod/vaskerom: malt gips


  Innvendige overflater frå 110 kvm og 117 kvm
  Golv:
  Entré, soverom, stove og kjøken: Parkett 3-stavs
  Bad og vaskerom/bod: fliser

  Vegger:
  Entré, soverom, stove og kjøken, bod/vaskerom: Malt gips
  Bad: fliser og malt gips på bod/vaskerom.

  Tak:
  Entré, soverom, stove og kjøken: malt gips listefritt
  Bad og bod/vaskerom: malt gips

  Kvitevarer medfølger ikkje i handelen.

  Areal

  Arealberekningane er angitt i henhald til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

  Berekningane er forstått av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter teikningar, datert 21.08.2018. Areala i salsoppgåva og anna marknadsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Storleiken på de enkelte rom kan avvike noko, slik at eit rom kan bli større og eit anna bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og verkeleg areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innanfor leilegheitenes omsluttande vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikkje medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto golvareal. Man kan derfor ikkje summere romma sine nettoareal og få frem bruksarealet.

  Tomt/tomteareal

  Tomtestorleik: 1.539 m²

  Tomta blir opparbeid iht. utomhusplan, med dei krav som framgår av reguleringsbestemmelsane i forhald til opparbeidelse av eventuelle gangveger, leikeplasser og grøntareal.

  Eksakt tomteareal vil foreligge etter frådeling ved endeleg oppmåling utført av kommunen-

  Tomta disponeres av seksjonseigarane iht. seksjoneringsbegjæring/sameievedtekter.

  Parkering

  Felles parkeringsplass

  Moglegheit for å kjøpe carport for kr. 100.000,- som tilval.

  Boder

  Utvendig bod på ca. 5 m² pr leilegheit
  Innvendig bod/vaskerom pr. leilegheit

  Utstyr

  - 1 meter garderobeskap pr. sengeplass
  - Varmekablar på bad
  - Varmekabler i entré/ytterste del av gangen

  Internett/TV

  Bustaden er klargjort for altibox, kjøper må bestille nett- og tvpakke sjølv.

  Ventilasjon

  Balansert ventilasjon med varmegjennvinning

  Tilvalg

  Ta kontakt med meklar for å få tilvalslister.

  Tilval skjer via utbygger.

  Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

  Utomhusarealer

  Det blir tillaga med felles parkering. Tomta blir opparbeida med plen og asfalt.

  Utvendige areal vil kunne bli ferdigstilt etter overtakelse på leilegheiten, då er det styre i sameige som gjennomfører overtakelsen av uteområdet.

  Dersom dei utvendige areala ikkje er ferdigstilt ved overtakelse av leilegheiten, kan kjøpar holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikkje er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Seljar er forpliktet til å ferdigstilla arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og seinast før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når sameiget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

  Priser

  Frå kr. 2.490.000,- til kr. 4.290.000,-

  Stipulerte felleskostnader

  Fellesutgiftene fordeles ette sameiebrøken. Fellesutgiftene er stipulert til kr. Ca. 500-950 kr. mnd

  Fellesutgiftene fordeles ette sameiebrøken. Fellesutgiftene er stipulert til kr. 70,- pr. 1/194-del av sameiebrøken

  70kvm 7/194 = kr. 490,- pr. mnd
  90kvm 9/194 = kr. 630,- pr. mnd
  100kvm 10/194 = kr. 700,- pr. mnd
  118 kvm 12/194 = kr. 920,- pr. mnd


  Felleskostnadane vil være avhengig av kva sameige ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene.
  Felleskostnadane skal dekka: utvendig byggforsikring og avsetning til utvendig vedlikehald.

  Utbygger betaler felleskostnader for uselde leilegheiter ved ferdigstillelse.

  Det tas forbehold om endringar i stipulerte fellesutgifter, då dette er basert på erfaringstall.

  Kommunale avgifter

  Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen. Kommunale avgifter stipuleres til ca.kr. 10.228,- for vatn og avløp.
  Renovasjon pr. husstand stipuleres til ca. kr. 2.273 pr. år.
  Totalt stipulerte kommunale avgifter pr. år kr. 12.501,-

  Talla er henta frå kommunens gebyrregulativ som kan framleggas på forespurnad til meklar.

  Eiendomsskatt

  Eigedomsskatt

  Eigedomsskatten er ikkje taksert pr. dags dato. Skattesatsen er to promille av omsetnadsverdien for bustader og fritidseigedomar ifylgje Budsjett og økonomiplanen til Stord kommune for 2018. Ein gjer merksam på at det kan kome endringar i regelverket knytt til eigedomsskatt. Berekninga av eigedomsskatt vil kunne avhenge av om bustaden er primær- eller sekundærbustad.

  Oppgjør

  Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova §47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

  Sameiet

  Utbygger er ansvarlig for å opprette sameige.

  Kjøpars rettigheter som medlem i et sameige følgjer av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiget har pantesikkerhet i kvar seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiget (legalpant, dvs. ikkje tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiget vil bli leia av et styre som velges blandt eiarane. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameigarane. Kjøper kan ikkje eiga mer enn 2 seksjoner i et sameige.

  Forretningsfører

  Det er opp til sameige å velje.

  Velforening

  Dersom ein rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan seljar etablere velforening eller liknende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

  Vedtekter

  Utkast til vedtekter er opretta.

  Dyrehold

  Det er ikkje husordensregler. Det gjer sameige sjølv.

  Utleie

  Det ligg ikkje føre offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.

  Forsikring

  Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

  Pengeheftelser

  Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til eierseksjonsloven § 25. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

  Eiendommens betegnelse

  Gnr. 22, bnr, 190 i Stord kommune.
  - Tomta skal fradelast, og vil få eige gnr/bnr, samt snr.

  Vei/vann/avløp

  Leilegheitane vil være tilknyttet offentlig vatn og avløp.
  Privat veg tilknytt offentleg veg.

  Alle arbeider og kostnader for veg, vatn og avløp er inkludert i kjøpesummen.

  Det vert oppretta eit sameige for feltet som eig veg, vatn og avløp fram til offentleg tilknyttingspunkt med rundkøyringa. Sameige må då sjølv arrangere måking etc.

  Reguleringsmessige forhold

  Eigedommen ligger i eit område regulert til bustader-konsentrert småhus. Plan-ID 201205 "Vestlio gnr/bnr 22/190 m.fl".

  Offentlige forbehold

  Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

  Konsesjon/odel

  Det er konsesjon på eigedommen.
  Det er ikkje odel på eigedommen.

  Salgsbetingelser

  Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

  Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

  Forbehold

  Forbeheold om kommunal godkjenning av byggesøknad og byggeløyve.

  Det må seljast 4 enheter før byggestart.

  Begge forbeholda foreligger, bygginga er startet.

  Øvrige forbehold

  Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesieltforbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie utusolgte enheter.

  Salg av kontraktsposisjon

  Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 50.000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

  Finansiering

  Aktiv Eiendomsmegling samarbeidar med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenestar. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.

  Selge bolig

  Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpara i prosjektet. Ta kontakt for å avtale tidspunkt for befaring.

  • Aktiv Eiendomsmegling har gleda av å presentera Vestlio
  • Oversikt over solgte leilegheiter
  • Leiligheit 16
  • Viktig informasjon om trygge visningar. Ta kontakt med meklar om du har spørsmål
  • Leiligheit 18
  • Leiligheit 19
  • Illustrert bilete innvendig
  • Illustert foto. Planløysing 90 og 89 kvm
  • Vestlio
  • Dronefoto
  • Eit spennande byggeprosjekt med totalt 3 byggetrinn