Sponavikvegen 12

SPONAVIK: 2 SOLGT - Energieffektive leilegheiter med attraktiv plassering og gode planløysingar!

Prosjektet/selskapet/eiendommen

Drøymer du om ein heilt ny leilegheit? Ein med gode utsikts- og solforhold samt kort veg til Leirvik? Ein leilegheit der du kan være med å gjere tilval, slik at din leilegheit blir perfekt for akkurat deg? Då er Sponavikvegen 12 midt i blinken for deg!

Prosjektet består av oppføring av ein firemannsbustad med fire leilegheiter på 89 kvm., alle med fin utsikt, gode planløysingar og ikkje minst sentral beliggenhet.

"Førstemann til mølla!"

Å kjøpe ein heilt ny bustad har mange fordeler. Nye bustader har fastpris , det betyr at den første som gir bod til meklar på den fastsette prisen får kjøpe bustaden. Det er og lågare dokumentavgift på nye bustader. Dokumentavgifta er 2,5% av tomteverdien, medan det på brukte bustader er 2,5% av kjøpesummen. I tillegg er det 5 års garanti og seljar kjem på synfaring etter 1 år.

Leilegheitane inneheld:
•entré/gang
•open stove- og kjøkenløysing
•bad
•vaskerom
•2 eller 3 soverom
•utebod på ca. 5 kvm

Entré og gang
Det fyrste som møter deg er ein stor og romsleg entré/gang med tilkomst til alle romma i leilegheita.

Open stove- og kjøkenløysing
I enden av gangen ligger stova og kjøkenet. Leilegheitene har ei open stove- og kjøkenløysing, med tydeleg romdeling.

Kjøkenet er levert med ein stilfull ventilator, resten av kvitevarene må ein kjøpe utanom.

Stova er romsleg og lett å møblere. Det er store vindauge som gir godt med naturleg lys inn i leilegheita. Frå stova er det utgang til terrasse. Fantastisk utsikt. Glasrekkverk på terrassen i andre etasje gjer at ein får maksimalt utbytte av utsikten.

Badet
Stort bad med moderne fargeval og innreiing. Det er varmekablar i golvet, vegghengt toalett, fliser på golvet og baderomsinnreiing.

Vaskerom/Tekniskrom
Vegg-i-vegg med badet ligger vaskerom/tekniskerom. Her er det tilgang til balansert ventilasjon-systemet, vatnfordelerskap og varmtvannsbereder. Det er opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Hovudsoverommet
Stort hovudsoverom med god plass til dobbeltseng, garderobeskap og nattbord. Det følger med 2 garderobeskap på 1 meter kvar i handelen. Frå hovudsoverommet er det fantastisk utsikt!

Soverom 2
Soverom to er av god storleik, og har plass til seng, nattbord og er levert med garderobeskap. Bruksmoglegheitene er fleire, og ein kan mellomanna bruke dei som eigne soverom, gjesterom, kontor, hobbyrom eller eigen walk-in garderobe. Det leveres 1 meter garderobeskap pr. sengeplass.

Soverom 3
Soverom tre er av god storleik, og har plass til seng, nattbord og er levert med garderobeskap. Bruksmulighetene er fleire, og ein kan mellomanna bruke dei som eigne soverom, gjesterom, kontor, hobbyrom eller eigen walk-in garderobe. Det leveres 1 meter garderobeskap pr. sengeplass. plass. Dette soverommet kan innfellast i stove/kjøken.


Kort oppsummert
- Nytt
- Open stove- og kjøkkenløysing og elles gode planløysingar
- Lav dokumentavgift
- Lite innsyn og flott utsikt
- Fastpris og ingen bodrunde!

Forventet fremdrift

Frå igangsettingsløyve vert innvilga er det berekna ca. ni mnd til prosjektet er ferdigstilt. Ein reknar med at igangsettingsløyve vert innvilga i 1. kvartal 2019 og ferdigstillelse vert då 4 kvartal 2019. Leilegheitene vert seld med atterhaldo om at slikt løve vert innvilga.

Beliggenhet

Eigedommen ligg fint til i eit veletablert bustadområde på Skotaberg, med gode solforhold og flott utsikt.

Det er gangavstand til både barne- (1,2 km), ungdoms- (1,2 km)- og vidaregåandeskule(1 km). Det er også tre barnehagar innanfor ein radius på 1,2 km. Vikahaugane idrettspark er 1,3 km frå bustaden, og her er det bl.a. idrettshaller, tennisbane, sandvolleyballbane, fotballbaner og friidrettsbaner.

Bustaden er sentrumsnær, med alt Leirvik sentrum har å by på innanfor gangavstand . Servicetilbodet på Leirvik er stort, og det kan mellom anna nemnast Amfi-senteret med over 35 butikkar, senteret Bytunet, TRIO-bygget, Borggata og alle dei frittliggande butikkane. Her er noko for ein kvar smak! Stord kulturhus er samlingspunktet for kulturlivet på Stord med framsyningar, konsertar og kulturskulen. I tillegg er det tilbod som bibliotek, symjing, kino og petanque-bane mm.

Adkomst

Frå Leirvik kjør på Hamnegata ta til høgre mot Sponavika. Følg vegen ca. 400 meter og eigedomen ligg på venstre side.

Det vil bli satt opp AKTIV visningsskilt ved fellesvisningar.

Byggemåte og standard

Romskjema frå utbyggar:

Soverom, kjøkken, stove og gang:
* Gipset sparkla og malt tak
* Gipsplater alle vegger, sparklet og malt.
* Alle vindu gipsforinger er malt (Listefritt)
* Dører: Ytterdør fra Gilje til leilighet og bod, med tre sett nøkler hver.
Slette innerdører hvitmalte.
Terrassedør med stort vindu med aluminiums inndekking
* Det monteres gulvlist i 15x70mm malt slett
* Det monteres dør list i 15x70mm malt slett
* Parkett i typen Karelia el. tilsv på soverom og i stova
* Laminatfliser like innanfor inngangsdøra
* Kjøkkeninnredning leveres med ventilator, eks. kvitevarer.
* Garderobe 1 mtr skap pr. sengeplass
* Varmekabler: 1etg. Gang/vindfang, bad, stovee og kjøkken. 2 etg. Bad, gang/vindfang.
* Varmepumpe


Utvendig bod:
* Isolert og platet med gips på alle vegger i 1.etg
* Uisolert og synlig elektrisk anlegg i 2.etg.
* Leveres med eit lyspunkt og ein dobbel stikkontakt

Ventilasjon:
Balansert ventilasjonsanlegg

Bad:
* 330x330mm gulvfliser på gulv
* Baderomsplater på vegg
* Gipset og malt tak
* 1000mm innredning med speilskap
* Dusjveggar
* Vegghengt toalett
* varmekabler

Vaskerom/teknisk
*330x330mm Gulvfliser
*Gipsplater alle vegger, sparklet og malt.
* Opplegg for vaskemaskin

Utomhus:
Utomhus området blir levert med minimum 10cm jord isådd plenfrø.
Asfaltert parkeringslpass fram til inngongspartiet i første etasje.
Utvendig kledning blir levert grunnet +mellomstrøk. Kledningen må malast etter 1 år.

Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Areal

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 11.01.2019. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt/tomteareal

Tomta vil bli fråskild frå gnr. 39 bnr. 31 i Stord kommune. Denne tomta er 27 697 m². Storleiken på den endelegfradelte tomta der firemannsbustaden skal oppførast vert ca. 1 230 m², og det er selger som står ansvarleg for og ber kostnaden med å få skilt av tilstrekkeleg tomteområde for oppføring av firemannsbustaden. Det vil ikkje bli opparbeidet mur rundt tomta som vist på sit. plan. Tomta vil skrå ut i terrenget og skrå ned frå nabotomt. Alt vil bli pent opparbeidet i form av gress eller bedd. Fortrinnsvis gress.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med dei krav som går fram av av reguleringsbestemmelsane i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstiar, lekeplassar og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Parkering

Felles parkeringsplass for sameiget.

Boder

Kvar leilegheit har eiga bod på ca. 5 kvm like ved inngangspartiet.

Bodene i første etasje er isolerte, medan dette er tilval for bodene i andre etasje.

Utstyr

Varmepumpe vert innstallert i alle leilegheitene.

Internett/TV

Leilegheita leverast klargjort for fiber.

Ventilasjon

Balansert ventilasjonsanlegg.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Ta kontakt med meklar for meir informasjon vedr. tilvalslister.

Utomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake kr. 5.000,- av kjøpesummen.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Priser

Fast pris frå kr. 3.290.000,- + omkostninger.

Stipulerte felleskostnader

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 500,- pr. mnd. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader.

Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen. Kommunale avgifter stipuleres til ca.kr. 11.065 for vann og avløp pr. år.
Renovasjon pr. husstand stipuleres til ca. kr. 210 pr. mnd, 2.522 kr. pr år.
Talla er henta frå kommunens gebyrregulativ gjedande frå 01.01.2019 som kan framleggas på forespurnad til meklar.

Eiendomsskatt

Eigedomsskatten er ikkje taksert pr. dags dato. Skattesatsen er 2,5 promille av omsetnadsverdien for bustader og fritidseigedomar ifylgje "Budsjett og økonomiplanen" til Stord kommune. Eigedomsskatten blir fastsett av kommunen etter at leilegheitene er ferdigstilt og overtatt, og blir fakturert direkte saman med kommunale avgifter.

Oppgjør

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Tilvalg skal betales inn saman med kjøpesum ved overtagelse.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.

Sameiet

Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.

Forretningsfører

Forretningsfører: Sameiget sjølve.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Vedtekter

Utkast til vedtekter er opretta.
Disse ligg ved salsoppgåva.

Dyrehold

Det er ikkje husordensregler.
Det gjer sameige sjølv.

Utleie

Det ligg ikkje føre nokre offentleg rettslege reglar som er til hinder for utleie av eigedommen.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.

Pengeheftelser

Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til eierseksjonsloven § 25. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.

Eiendommens betegnelse

Gnr. 39 bnr. 31 i Stord kommune (1221).

Vei/vann/avløp

Leiligheten vil væra tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Reguleringsmessige forhold

Området der firemannsbustaden er tiltenkt er avsett til "område for bustadføremål" i henhold til gjeldande reguleringsplan R-015-000 gjeldande frå ikrafttredelsesdato 19.11.1976.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Konsesjon/odel

Eigedommen er større enn 2 dekar, og oppfyller vanlegvis krav til utfylling av egenerklæing om konsesjonsvedtak.
Salet gjeld ein eigarseksjon og kjøper må derfor ikkje fylle ut egenerklæring om konsesjonsfritak.
Det er ikkje odel på eigedommen.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Forbehold

Det tas forbehold om at igangsettingstillatelse (bygningsarbeider) er gitt innen 30.04.2019. Igangsettelse av prosjektet forutsetter 50 % forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper skriftlig når grunnlaget for forbeholdene er falt bort, samt dato for bortfallet. Dersom selger gjør forbeholdene, bortfaller kjøpekontrakten som er inngått mellom partene. Beløp som kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter utbetales til kjøper. Selger står fritt til på et hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om forutsetningene/ forbeholdene ikke er oppfylt.

Øvrige forbehold

Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesieltforbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie utusolgte enheter.

Salg av kontraktsposisjon

Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 30.000,- inkl. mva.

Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.

Finansiering

Aktiv Eiendomsmegling samarbeidar med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenestar. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.

Selge bolig

Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.

 • Sponavikvegen 12 - Numerert
 • solgt 1-2
 • solgt3-2
 • solgt4-2
 • solgt2-2
 • Sponavikvegen 12 - Numerert
 • 3D planskisse - NB avvik frå skissa kan førekomma
 • 2D planskisse - NB avvik frå skissa kan førekomma
 • Referansebilete frå lignade leilegheit frå same utbyggar - NB avvik frå bileta kan førekomma
 • Referansebilete frå lignade leilegheit frå same utbyggar - NB avvik frå bileta kan førekomma
 • Referansebilete frå lignade leilegheit frå same utbyggar - NB avvik frå bileta kan førekomma
 • Referansebilete frå lignade leilegheit frå same utbyggar - NB avvik frå bileta kan førekomma
 • Referansebilete frå lignade leilegheit frå same utbyggar - NB avvik frå bileta kan førekomma
 • Referansebilete frå lignade leilegheit frå same utbyggar - NB avvik frå bileta kan førekomma
 • Referansebilete frå lignade leilegheit frå same utbyggar - NB avvik frå bileta kan førekomma
 • Referansebilete frå lignade leilegheit frå same utbyggar - NB avvik frå bileta kan førekomma
 • Alternativ 3D planskisse - her er det to soverom i staden for tre
 • Alternativ 2D planskisse - her er det to soverom i staden for tre