• Fronta Bygg

Din totalleverandør av kombinasjonsbygg til alle formål

Fronta Bygg er en erfaren total- og delentreprenør for alle typer nærings- og industribygg og offentlige bygg. Selskapet forventer i 2017 en omsetning på 200 millioner kroner.

Fronta Bygg AS ble etablert i 2002 og har hovedkontor i Frontabygget på Heiane på Stord.

Vi har gjennom årene opparbeidet oss en solid portefølje av vellykkede prosjekter. Disse spenner helt fra vedlikeholdsprosjekter til oppføring av nye, store og komplette bygg for et mangfold av ulike kunder. Nybyggene våre huser blant annet virksomheter innen handels- og servicenæringen, maritim industri, petromaritim industri samt større kontorbygninger. Vi har også bygget barnehager og idrettsanlegg.

Vi realiserer store og små næringsprosjekter, og tar på oss både total- og delentrepriser for alle typer nærings- og industribygg. Ett av våre fortrinn er at vi kan tilby leie av bygg og tomt slik at en slipper å binde opp unødvendig kapital i langsiktig investering.

Fronta Bygg satser stort på konseptet FrontaHallen, der vi tilbyr kombinasjonsbygg i stål til alle formål
– med kort byggetid og konkurransedyktig pris. Våre haller er spesielt utviklet for havbruksnæringen, med galvanisert utførelse møter hallene de kvalitetskravene som maritim industri stiller.


See our references